HBO Bedrijfsadministratie & Accountancy

Overzicht van de opleiding
Studieduur: Nominaal 1.5 jaar
Exameneisen: hbo A&A
Niveau: niveau 6
Vooropleiding: n.v.t.
Diploma: HBO A&A
Kosten totaal
wijzingen voorbehouden
Totaal 5 modules (Je betaalt per module)
Collegegeld
Examengeld:
Indicatie literatuur:
€ 4.200,-
€ 1.000,-
€ 714,-
Download de
brochure
pdf-download

Inschrijven als student van de opleiding

Studeer in je eigen tempo en betaal per module. Na inschrijving kan je je aanmelden voor de modules van de door jou gewenste opleiding. Deze aanmelding doe je in de leeromgeving van hbo A&A. Vul je gegevens in het inschrijfformulier in en je ontvangt inloggegevens voor mijnhboAA.nl.

Inschrijven voor deze opleiding

Vragen over de opleiding?

Heb je vragen over de opleiding HBO Bedrijfsadministratie & Accountancy, de onderwijsmodules of andere vragen?
Kies onderstaande button en vul je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Studieadvies over deze opleiding

Studieduur (nominaal 1.5 jaar)

De gemiddelde studieduur is af te lezen uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 40 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 16 colleges (1 lesdag x per 14 dagen) per halfjaar en heeft deze opleiding een doorlooptijd van 1.5 jaar.
Je kunt de studieduur verkorten door te kiezen voor een intensief programma waarbij je elke week colleges volgt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.

Studieprogramma (5 onderwijsmodules)

Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Je volgt de verschillende onderwijsmodules in aansluiting op de geadviseerde studieroute. Het programmabetreft de volgende onderwijsmodules:

Modules in de opleiding 40 EC

onderwijsmodule colleges EC
+ Financiering 8 x 3 uur 8
+ Management Accounting & Control 8 x 3 uur 8
+ Administratie van Winstbelasting en Consolidatie 8 x 3 uur 8
+ Externe Verslaggeving Beginselen 8 x 3 uur 8
+ Fiscale Regelgeving / Belastingrecht 8 x 3 uur 8

Studeren bij hbo A&A

Beginnen met de opleiding

Het programma van de Associate degree en Bacheloropleiding kent twee studievarianten. De deeltijd-dagopleiding en de deeltijd-avondopleiding. Het programma van de AA-opleiding en de masteropleiding wordt, gezien de zwaarte van de studie, uitsluitend in een deeltijd-dagopleiding aangeboden.

Deeltijd-dagopleiding

De modules van de deeltijd-dagopleiding (Amsterdam en Den Haag) starten elk halfjaar. De bijeenkomsten van de dagopleiding worden op vrijdag verzorgd (9.30 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 16.00 uur), waarbij je een module in de ochtend en een module in de middag kunt volgen. In deze variant kun je kiezen voor het standaardprogramma waarbij je elke 14 dagen modules volgt, of het intensieve programma waarbij je elke week modules volgt.

Deeltijd-avondopleiding

De modules van de deeltijd-avondopleiding (locatie Dordrecht) starten in januari, maart, september en november. De bijeenkomsten van de avondopleiding zijn wekelijks op maandagavond (19.00 uur tot 22.00 uur) waarbij je elke periode een module volgt.

Studieduur

De studiebelasting van een opleiding wordt uitgedruk in EC (Eurpean Credits). Een voltijdse studie gaat uit van een studiebeasting van 60 EC per jaar. Een studie in deeltijd duurt langer dan een voltijdse studie. Een twee-jarige Associate degree opleiding (120 EC) duurt gemiddeld drie jaar in deeltijd. Een 4-jarige bacheloropleiding (240 EC) duurt gemiddeld zes jaar. Je kunt zelf jouw studietempo bepalen, waardoor je de studieduur kunt verkorten of verlengen. Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet rekenen op gemiddeld vier uur thuisstuderen per module per week.

Digitale leeromgeving

hbo A&A maakt gebruik van een digitale leeromgeving. In deze omgeving kun je je aanmelden voor modules die je wilt gaan volgen. Na aanmelding voor een module wordt de inhoudelijke informatie zichtbaar op jouw persoonlijke mijnhboAA.nl omgeving. Daar vind je het studieschema, aanvullend lesmateriaal en extra informatie.