HBO SPD Bedrijfsadministratie
Specialisatie Control (keuze-op-maat)

Overzicht van de opleiding
Studieduur: Nominaal 6 jaar
Exameneisen: CEA Eindtermen
Niveau: Bachelor
Vooropleiding: HAVO/MBO/21+
Getuigschrift: B of Science
Kosten totaal
wijzingen voorbehouden
Totaal 29 modules (Je betaalt per module)
Collegegeld
Examengeld:
Indicatie literatuur:
€ 20.665,-
€ 5.262,-
€ 2.485,-
De bovenstaande kosten zijn gemiddeld en afhankelijk van het gekozen minorprogramma.
Download de
brochure
pdf-download

Inschrijven als student van de opleiding

Studeer in je eigen tempo en betaal per module. Na inschrijving kan je je aanmelden voor de modules van de door jou gewenste opleiding. Deze aanmelding doe je in de leeromgeving van hbo A&A. Vul je gegevens in het inschrijfformulier in en je ontvangt inloggegevens voor mijnhboAA.nl.

Inschrijven voor deze opleiding

Vragen over de opleiding?

Heb je vragen over de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie | Specialisatie Control (keuze-op-maat), de onderwijsmodules of andere vragen?
Kies onderstaande button en vul je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Studieadvies over deze opleiding

Studieduur (nominaal 6 jaar)

De gemiddelde studieduur is af te lezen uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 198 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 16 colleges (1 lesdag x per 14 dagen) per halfjaar en heeft deze opleiding een doorlooptijd van 6 jaar.
Je kunt de studieduur verkorten door te kiezen voor een intensief programma waarbij je elke week colleges volgt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.

Studieprogramma (31 onderwijsmodules)

Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Je volgt de verschillende onderwijsmodules in aansluiting op de geadviseerde studieroute. Het programmabetreft de volgende onderwijsmodules:

Introductiefase 60 EC

onderwijsmodule colleges EC
+ Kostencalculatie Beginselen 8 x 3 uur 8
+ Financiering Beginselen 8 x 3 uur 8
+ Bedrijfsadministratie Beginselen 7 x 3 uur 8
+ Bestuurlijke Informatie Beginselen 8 x 3 uur 8
+ Belastingwetgeving Beginselen 7 x 3 uur 8
+ Onderzoeksmethoden 6 x 3 uur 8
+ Praktijkintegratie 1: Professional skills 8 x 3 uur 12

Hoofdfase 92 EC

onderwijsmodule colleges EC
+ Algemene Economie 6 x 3 uur 6
+ Financiering 8 x 3 uur 8
+ Management Accounting & Control 8 x 3 uur 8
+ Bedrijfsadministratie Projecten en Productie 6 x 3 uur 6
+ Administratie van Winstbelasting en Consolidatie 8 x 3 uur 8
+ Externe Verslaggeving Beginselen 8 x 3 uur 8
+ Fiscale Regelgeving / Belastingrecht 8 x 3 uur 8
+ Recht / Privaatrecht 6 x 3 uur 6
+ Recht / Ondernemings- en Sociaal recht 8 x 3 uur 6
+ Strategie, Leiderschap en Organisatie 8 x 3 uur 10
+ Corporate Governance & Compliance 4 x 3 uur 5
+ Bestuurlijke Informatie IC / AIS 8 x 3 uur 8
+ Strategie en Beleid 4 x 3 uur 5

Specialisatie 34 EC (keuze op maat)

Je kiest uit de keuzemodules een programma op maat van 34 EC.
onderwijsmodule colleges EC
+ Externe Verslaggeving MKB 8 x 3 uur 8
+ Management Control & Data Analyse 4 x 3 uur 5
+ Auditing Beginselen 8 x 3 uur 8
+ Gedrag Ethiek en Besluitvorming 4 x 3 uur 5
+ Internal Auditing 6 x 3 uur 10
+ Auditing MKB 8 x 3 uur 8
+ Business Control 8 x 3 uur 8

Praktijkintegratie 30 EC

onderwijsmodule colleges EC
+ Praktijkintegratie 2: Stage en studieloopbaan 2 x 3 uur 12
+ Praktijkintegratie 3: Stage en studieloopbaan 2 x 3 uur 18

Afstuderen 24 EC

onderwijsmodule colleges EC
+ Onderzoeksvaardigheden afstuderen 3 x 3 uur 4
+ Afstudeeropdracht bachelor 3 x 3 uur 20

Studeren bij hbo A&A

Beginnen met de opleiding

Het programma van de Associate degree en Bacheloropleiding kent twee studievarianten. De deeltijd-dagopleiding en de deeltijd-avondopleiding. Het programma van de AA-opleiding en de masteropleiding wordt, gezien de zwaarte van de studie, uitsluitend in een deeltijd-dagopleiding aangeboden.

Deeltijd-dagopleiding

De modules van de deeltijd-dagopleiding (Amsterdam en Den Haag) starten elk halfjaar. De bijeenkomsten van de dagopleiding worden op vrijdag verzorgd (9.30 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 16.00 uur), waarbij je een module in de ochtend en een module in de middag kunt volgen. In deze variant kun je kiezen voor het standaardprogramma waarbij je elke 14 dagen modules volgt, of het intensieve programma waarbij je elke week modules volgt.

Deeltijd-avondopleiding

De modules van de deeltijd-avondopleiding (locatie Dordrecht) starten in januari, maart, september en november. De bijeenkomsten van de avondopleiding zijn wekelijks op maandagavond (19.00 uur tot 22.00 uur) waarbij je elke periode een module volgt.

Studieduur

De studiebelasting van een opleiding wordt uitgedruk in EC (Eurpean Credits). Een voltijdse studie gaat uit van een studiebeasting van 60 EC per jaar. Een studie in deeltijd duurt langer dan een voltijdse studie. Een twee-jarige Associate degree opleiding (120 EC) duurt gemiddeld drie jaar in deeltijd. Een 4-jarige bacheloropleiding (240 EC) duurt gemiddeld zes jaar. Je kunt zelf jouw studietempo bepalen, waardoor je de studieduur kunt verkorten of verlengen. Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet rekenen op gemiddeld vier uur thuisstuderen per module per week.

Digitale leeromgeving

hbo A&A maakt gebruik van een digitale leeromgeving. In deze omgeving kun je je aanmelden voor modules die je wilt gaan volgen. Na aanmelding voor een module wordt de inhoudelijke informatie zichtbaar op jouw persoonlijke mijnhboAA.nl omgeving. Daar vind je het studieschema, aanvullend lesmateriaal en extra informatie.

Onderwijsvorm en examen

Praktijkintegratie

Het studieprogramma van onze associate degree en bacheloropleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Deze modules zijn gegroepeerd in een aantal clusters. Deze clusters worden telkens afgesloten met een praktijkintegratiemodule. In de praktijkintegratie wordt een koppeling gelegd tussen de modules van het cluster en de activiteiten die je op jouw werkplek verricht. Je hoeft daardoor geen stage te lopen, jouw werkplek functioneert tevens als stageplek. Om de praktijkintegratie succesvol toe te kunnen passen, moet je over een geschikte werkplek beschikken.

Toelating en vrijstelling

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Wie minimaal 21 is kan ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

21+ toelatingsexamen

Het toelatingsexamen is gebaseerd op het examenprogramma Basiskennis Boekhouden van de Associatie voor Examinering. Je bent daarom ook toelaatbaar indien je het examen Basiskennis Boekhouden van de Associatie voor Examinering met goed gevolg hebt afgelegd. Bij doorstroming naar de associate degree en de bacheloropleiding ontvang je vrijstelling voor de gelijknamige module.

Vrijstelling

Heb je een diploma of certificaat van een opleiding waarvan de inhoud gelijk is aan één of meerdere modules van de opleiding, dan kun je deze inbrengen om vrijstelling aan te vragen.

Huiswerkregeling

Onze instelling kent voor een aantal modules van de specialisatie accountancy een huiswerkregeling. Deze regeling is bedoeld om studenten aan te zetten tot voortdurende studie-inspanningen door het leveren van individuele prestaties. In de cursusplanning zijn twee huiswerkopdrachten opgenomen welke als verplicht onderdeel van de module meetellen in jouw eindresultaat van de module. Deelname aan het tentamen van deze modules is uitsluitend mogelijk na voldoende uitwerking van deze huiswerkopdrachten.

Toetsing van de onderwijsmodules

De toetsing bestaat uit tentamens en/of moduleopdrachten. De tentamens worden twee keer per jaar op de laptop afgenomen. hbo A&A heeft een eigen digitale examenomgeving waarbinnen tentamens worden afgenomen en tevens correctie van de tentamens plaatsvindt.

Geldigheid behaalde resultaten

De geldigheid van de behaalde resultaten is in het examenreglement geregeld. Meer informatie vind je in de onderwijsregeling op de digitale leeromgeving (na inschrijving als student). Beoordeling van geldigheid vindt uiteindelijk plaats bij de aanvraag van het getuigschrift.

Aanvraag getuigschrift

Nadat je alle onderdelen van de opleiding hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift met een cijferlijst van de behaalde resultaten. De resultaten en vrijstellingen zijn tussentijds zichtbaar op jouw persoonlijke pagina in de digitale omgeving mijnhboAA.nl.