In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Vrijstellingen (vernieuwd)

Geachte student,

Vrijstellingen voor zowel inleidende vakken in de propedeuse fase van HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA,  als de hoofdfase van deze studies kunnen eventueel gegeven worden op basis van :

- afgeronde studies : zie voor de standaardlijst  www.hbospd.nl  ( zie onder )
- niet volledig afgeronde studies of studies, die niet op de standaardlijst  voorkomen
( zie onder )

In alle gevallen hangt het aantal mogelijke vrijstellingen af van :

- het curriculum van de gevolgde opleiding / gevolgde vakken
- het aantal studiepunten dat behaald is voor een vak / vakken
- de gebruikte litaratuurlijst(en) van de betrokken vakken
- de cijferlijst c.q het cijfer dat behaald is voor het vak / vakken

De vrijstellingscommissie zal uw aanvraag in behandeling nemen als u :

- de daaraan verbonden kosten €  75,00 heeft overgemaakt op bankrekening : NL08 ABNA 0508 2955 48  t.n.v. ABC Hogeschool te Dordrecht
- Curriculum , diploma / getuigschrift, cijferlijst en literatuurlijst als PDF bestand digitaal verzonden wordt  naar info@abcopleidingen.nl onder vermelding van uw naam, adres en verzoek tot vrijstellingen voor door u genoemde vakken.

Binnen een termijn van 3 weken ontvangt u een uitslag van uw verzoek.

 

Hoogachtend,

J.Rotte

Download : aanvraagformulier standaardvrijstelling HBO SPD Bedrijfsadministratie
Download : aanvraagformulier voor vrijstelling(en), die niet op de standaardlijst voorkomen HBO SPD Bedrijfsadministratie + toelichting