In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie
Algemeen Studieprogramma Planning Studiekosten Boekenlijst Overig
 

Belangrijke mededeling: nieuw programma HBO SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017. Hierover informeren wij u graag als volgt:

Algemeen


SPD Bedrijfsadministratie is er op gericht om studenten voor te bereiden op zelfstandige leidinggevende functies in de bedrijfsadministratieve, bedrijfseconomische en fiscale sector in de samenleving. Een diploma, waarvan de maatschappelijke relevantie, gezien de zeer vele open vacatures evident is!

De opleiding voor SPD Bedrijfsadministratie is een HBO opleiding, die studenten ingevolgde de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) (Stb. 2002, 303) de mogelijkheid geeft om als betrokkene het recht te voeren van de titel Bachelor of Science (BSc).
Studieplaatsen: Amsterdam, Dordrecht, Apeldoorn en Zwolle
Studietijd: 19.00 - 22.00 uur (avond) en 09.30 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur (dag)
Studeertijd: 6 à 8 uur per vak per week (excl. lessen)
Examengeld: € 180,00 - € 199,00 per module; werkstukken kennen geen examengeld
Examendata: zie www.associatie.nl en www.abc-opleidingen.nl


Per 1 september 2017 geldt voor de vakken Management Accounting & Control , Financiering , Geconsolideerde Jaarrekening, Fiscale Jaarrekening, Bedrijfsadministratie en Accounting Information Systems een bonuspuntenregeling. Studenten kunnen tijdens deze studie d.m.v. tussentijdse toetsen een bonus van 0,5 punt behalen, die bij het cijfer vanaf cijfer 5,0 op het examen kan worden ingezet en dan leidt tot een voldoende of een hoger eindcijfer. De behaalde bonus voor het betreffende vak kan slechts in 1 examenronde worden ingezet.

ABC Hogeschool Dordrecht e.o. is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend als rechtspersoon voor het Hoger Onderwijs op grond van de WHW en is derhalve een geaccrediteerde opleider. Deze erkenning gebeurt mede op grond van een goede organisatie, adequate studiebegeleiding en examenresultaten van het betrokken instituut.

ABC Hogeschool Dordrecht e.o. is een opleider van contactonderwijs van de studie HBO SPD Bedrijfsadministratie, die door de NVAO is geaccrediteerd. Vele verschillende facetten van de opleiding werden door de visitatiecommissie beoordeeld. De kwalificaties liepen van voldoende naar goed naar zelfs excellent. Het volledige rapport is gepubliceerd onze website.