In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Accreditatie voor ABC Hogeschool Dordrecht weer een feit!!!


Dordrecht, juli 2014

Alle Vlaamse en Nederlandse Hogescholen en Universiteiten dienen, om een getuigschrift uit te kunnen reiken aan geslaagde studenten, te voldoen aan strenge kwaliteitseisen m.b.t.

-

-
-
-
-
-
Kwaliteit van de opleiding . Voldoet de opleiding aan de 240 EC, die recht geeft aan een uit te reiken HBO of WO getuigschrift
Kwaliteit en inzet van de docenten en de algemene leiding c.q. directie
Leslocaties
Interne tevredenheidonderzoeken onder studenten en docenten m.b.t. de opleider
Inbreng van een beroepenveldcommissie, die de opleiding actualiseert,indien de situatie daarom vraagt
Programma van de opleiding

Dit onderzoek wordt in eerste instantie uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf ontvangt zijn certificering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, indien het bedrijf ook hierbij voldoet en aantoont over voldoende expertise te beschikken om zo`n onderzoek uit te voeren.
Rapportage vindt plaats aan de Nederlandse en Vlaamse Accreditatie Organisatie ( NVAO ), die het rapport controleert en eventuele aanvulling vraagt.
De NVAO is dan ook de gedelegeerde instantie, die namens het Ministerie van OCW het accreditatiebesluit meedeelt aan de opleider. Recent heeft de NVAO ABC Hogeschool Dordrecht als eerste opleider van contactonderwijs HBO SPD Bedrijfsadministratie geaccrediteerd. Het besluit wordt gevormd op basis van 16 standaarden, die voor elke HBO of WO instantie gelden. Alle standaarden dienen minstens voldoende te zijn. Naast de kwalificatie bestaat ook nog de beoordelingen goed en excellent. ABC Hogeschool scoorde op 9 onderdelen een voldoende, 8 onderdelen de kwalificatie goed en zelfs op een onderdeel de kwalificatie excellent. De excellente kwalificatie werd verkregen op basis van de door ABC gehanteerde studiebegeleiding voor studenten en informatievoorziening aan de studenten.

De resultaten van de deelfacetten van ABC Hogeschool Dordrecht (uitsluitend voldoende, goed en zelfs uitmuntend) vindt u tevens op onderstaande link:
Besluit.pdf

Het volledige rapport van het onderzoek vindt u op onderstaande link:
Rapport.pdf