In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

VBA / SPD / HBO-ACC / AA nieuwe stijl

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de diverse regelingen, die van toepassing zijn voor het nieuwe programma van de opleiding Vakdiploma Bedrijfsadministratie en Accountantancy , HBO SPD Bedrijfsadministratie en de opleidingen HBO Accountancy en Accountant - Administratieconsulent. Dit programma treedt in werking per 1 september 2009 . Voor bestaande studenten zijn adequate overgangsregelingen getroffen. In dit schrijven wordt u hierover geïnformeerd.

Ik wil u vragen deze regelingen goed te bestuderen. De regeling komt er in het kort op neer dat u als bestaande student 2 keuzes heeft te weten:

  • U stapt over naar het nieuwe programma met gebruikmaking van vrijstellingen uit het huidige programma o.b.v. behaalde modulen. Dit is mogelijk voor VBA tot 1 september 2015 en voor SPD tot 1 september 2017 (zie algemeen schrijven onderdeel 2)

  • U wilt afstuderen in het oude programma VBA of SPD. Dit is mogelijk voor VBA tot 1 september 2013 en voor SPD tot 1 september 2015. Daarbij speelt voor u een rol welke vakken u in het nieuwe programma succesvol dient af te sluiten om samen met de al behaalde modulen uit het huidige programma in aanmerking te komen voor een getuigschrift. ( zie algemeen schrijven onderdeel 3 )

Voor u is van belang te weten dat de examens uit het huidige programma voor alle vakken nog worden afgenomen volgens bestaand schema tot 1 september 2010. Voor de vakken BA 1 en 2, BE A en B, Belastingrecht en Externe Verslaggeving geldt dat met een beperking van het aantal examens nog examen kan worden afgelegd in het oude programma tot ultimo 2012 ( zie algemeen schrijven onderdeel 4 )

In de vernieuwde HBO SPD Bedrijfsadministratie wordt het collegejaar in 3 blokken verdeeld. Het eerste blok zal de periode september t/m december inhouden, de periode januari en februari het 2e blok en maart t/m juni het 3e blok. Dit is mogelijk omdat sommige vakken een aanmerkelijk lichtere studielast krijgen zoals o.a. Algemene Economie, Onderzoeksvaardigheden ( het vervangend vak voor het vak Statistiek) en Management en Organisatie als vervanger voor Marketing en Organisatie.

Tenslotte……
ABC Hogeschool heeft in de overkoepelende vergadering NOG EENS zich hard gemaakt voor een zo soepel mogelijke overgangsregeling. Omdat wij ons realiseren dat deze regeling mogelijk vragen oproept verzoeken wij u eventuele vragen per mail ons te laten toekomen .

Nu volgt de integrale regeling van de vernieuwde regeling HBO SPD Bedrijfsadministratie met een uitstroomniveau
- Accountancy
- Controlling


Hoogachtend,
J.Rotte

HBO SPD - Bedrijfsadministratie
- Brief inzake overgangsregeling nieuwe programma HBO SPD = link
- Regelingen inzake invoering HBO SPD Bedrijfsadministratie nieuwe stijl = link

VBA
- Regelingen inzake invoering HBO SPD Bedrijfsadministratie nieuwe stijl = link

HBO Accountancy
- Brief HBO Accountancy = link
- Regelingen nieuw programma HBO Accountancy = link

Accountant - Adminstratieconsulent
- Brief post hbo AA = link
- Regelingen nieuw programma AA post HBO = link


Overgangsregeling voor bestaande studenten , die in de oude regeling willen afsturen.
Nieuwe overgangsregeling
Schema overgangsregeling